یکشنبه , 18 مارس 2018
آموزش وردپرس
خانه » آموزش زبان انگلیسی » تلفظ واژگان انگلیسی » نحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

نحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

نحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

در زبان انگلیسی هنگامی که حرف s به انتهای یک کلمه (فعل یا اسم) اضافه می شود به سه صورت متفاوت تلفظ می شود. لازم به ذکر است که منظور از حرف s در انتهای کلمات هم اضافه کردن s به منظور جمع بستن اسامی است، هم اضافه کرن s به افعال برای نشان دان سوم شخص مفرد و هم اضافه کردن s مالکیت به اسامی است.  این سه روش تلفظ s در انتهای کلمات عبارتند از:

تلفظ s به شکل /iz/

اگر یک کلمه به یکی از صداهای (نه حروف) /c/، /z/, /x/, /s/, /ʧ/, /ʃ/ و یا حروف /ss/ ختم شود s به صورت /iz/ (ایز) تلفظ می شود:

پست مربوط به تلفظ کلمات را مطالعه کنید.

ss => misses  نحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

ʧ => watches  نحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

ʃ => wishes  نحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

تلفظ s به صورت /s/

اگر کلمه ای به یکی از صداهای (نه حروف) /p/, /k/, /t/, /f/ یا /θ/ ختم شود حرف s به صورت s به شکل /s/ (س) تلفظ می شود:

s => lookنحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

f => laughنحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

θ => earth‘s  نحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

تلفظ s به شکل /z/

اگر یک کلمه به یکی از صداهای (نه حروف) /b/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /v/ یا /y/ ختم شود s به شکل /z/ (ز) تلفظ می شود:

m => dreamنحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

n => rainنحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی

ŋ => belongنحوه تلفظ s در انتهای کلمات انگلیسی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *