شنبه , 24 مارس 2018
آموزش وردپرس
خانه » تعرفه ترجمه

تعرفه ترجمه

تعرفه ها:

قیمت ترجمه و زمان تحویل ترجمه با توجه به تعداد صفحات درجداول زیر آمده است.

* یک صفحه شامل 250 کلمه می باشد.

 

تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسی

تعداد صفحات زمان تحویل سفارش تعرفه هر صفحه (تومان) کیفیت
1 تا 3 صفحه 1 روز4600عالی
4 تا 10 صفحه 1تا 2 روز4500عالی
11 تا 20 صفحه 2 تا 4 روز4300عالی
21 تا 50 صفحه5 تا 10 روز4200عالی
51 تا 100 صفحه11 تا 20 روز4000عالی
101 تا 500 صفحه21 تا 60 روز3800عالی

 

تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسی

تعداد صفحات زمان تحویل سفارش تعرفه هر صفحه (تومان) کیفیت
1 تا 3 صفحه1 روز7000عالی
4 تا 10 صفحه1تا 3 روز6900عالی
11 تا 20 صفحه2 تا 4 روز6700عالی
21 تا 50 صفحه5 تا 10 روز6500عالی
51 تا 100 صفحه11 تا 23 روز6400عالی
101 تا 500 صفحه24 تا 60 روز6200عالی

 

*در ترجمه های فوری زمان نصف می شود و قیمت در 1.5 ضرب می شود.