دوره گرامر

قوانین و مقررات

کاربران جهت خرید ملزم هستند با اطلاعات واقعی خود اقدام به خرید از سایت نمایند؛ اگر ثابت شود کاربری با اطلاعات غیر واقعی اقدام به خرید کرده است زبان امید حق دارد سفارش را باطل کند.

در صورتی که دانلود محصول (محصولات) خریداری شده موفقیت آمیز نباشد و یا خریدار درخواست کند که لینک دانلود برای او فرستاده شود طبیعی است که لینک دانلود به آدرس ایمیل ثبت شده ی خریدار فرستاده می شود؛ در صورتی که ایمیلی غیر واقعی را در هنگام خرید ثبت کرده باشید لینک دانلود به ایمیل دیگری فرستاده نخواهد شد.

تعدادی از محصولات در وب سایت صرفا برای زبان آموزان آموزشگاه ها/موسسات آموزش زبان قابل ارائه هستند؛ از این رو اگر کاربری چنین محصولی را خریداری نماید و زبان آموز آموزشگاه ها یا موسسات آموزش زبان نباشد خرید او لغو می شود و مبلغ به حساب کاربر عودت داده می شود.

اگر فایل (فایل های) های خریداری شده خراب باشد خریدار حق دارد از طریق صفحه تماس با ما از زبان امید درخواست کند تا فایل (فایل های) دیگری برای او فرستاده شود.

کاربرانی که از سایت زبان امید خرید کرده اند مجاز نیستند لینک (های) دانلود خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند؛ این امر از لحاظ قانونی و شرعی مجاز نیست. در صورتی که ثابت شود کاربر لینک محصول خریداری شده ی خود را در اختیار افراد دیگر قرار داده است لینک دانلود وی مسدود می شود.

هر گونه کپی و یا استفاده ی تجاری افراد حقیقی/حقوقی از محصولات زبان امید پیگرد قانونی دارد.