پنج‌شنبه , 30 مارس 2023

تعیین سطح انگلیسی

آزمون تعیین سطح انگلیسی حاضر آزمون استانداری است که برای تعیین سطح زبان انگلیسی طراحی شده است. این آزمون تعیین سطح شامل 25 سوال چند گزینه ای است که همه آنها مربوط به انگلیسی عمومی می باشند.

با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 25 است. در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.

با انجام این آزمون تعیین سطح آنلاین کاملا رایگان، از سطح تقریبی زبان خود آگاه خواهید شد. به طور کلی (طبق دانشگاه کمبریج) امتیازات کسب شده را می توان به با سطوح زیر تفسیر کرد:

امتیاز 10 تا 6مبتدی.

امتیاز 12 تا 11: می تواند نشان دهنده سطوح مبتدی یا متوسط باشد.

امتیاز 15 تا 13: متوسط.

امتیاز 17 تا 16: می تواند نشان دهنده سطوح متوسط یا فوق متوسط باشد.

امتیاز 19 تا 18: فوق متوسط. فردی که به این سطح می رسد این شانس را داراست تا در کشورهای انگلیسی زبان زندگی، کار و یا تحصیل کند.

امتیاز 21 تا 20: می تواند نشان دهنده سطوح فوق متوسط یا پیشرفته باشد.

امتیاز 22: می تواند نشان دهنده سطوح پیشرفته یا فوق پیشرفته باشد.

امتیاز 25 تا 23: فوق پیشرفته.

هیچ محدودیت زمانی برای این آزمون مشخص نشده است.

This is an online test for Iranian English learners prepared by Omid Language.