یکشنبه , 21 آوریل 2024
دوره گرامر

صفات در انگلیسی

صفت در انگلیسی چیست؟

نقش صفات در انگلیسی این است که اسامی (شخص، مکان، شیء…) را توصیف می کنند:

A big house

یک خانه بزرگ

در عبارت بالا صفت big بزرگی خانه را توصیف می کند.

A young man

یک مرد جوان

در این عبارت صفت young جوانی مرد را توصیف می کند.

Do you see that car?

Which one?

the blue one.

آیا اون ماشین رو می بینی؟

کدوم یکی؟

آبیه (ماشین آبی)

اینجا صفت blue رنگ ماشین را توصیف می کند.

موقعیت صفات در جمله

قبل از اسم

صفات بیش از هر موقعیت دیگری در این موقعیت ظاهر می شوند؛ آنها قبل از اسم هایی که توصیف می کنند بکار می روند.

مثال:

Jack is a tall man.

جک مرد بلند قدی است.

همانطور که می بینید صفت tall قبل از اسمی (man) که آن را توصیف می کند آمده است.

Jennifer bought an expensive car.

جنیفر یک ماشین گران قیمت خرید.

بعد از افعال ربطی (linking verbs)

رایج ترین افعال ربطی عبارتند از:

 • is, am, are, was, were, become, seem, appear, taste, feel, grow, turn

صفت ها هنگامی که بعد از افعال ربطی استفاده می شوند در واقع فاعل را توصیف می کنند.

چند مثال:

Marry is beautiful.

ماری زیباست.

همانطور که می بینید صفت beautiful بعد از فعل ربطی is آمده است که فاعل (یعنی ماری) را توصیف می کند.

The milk turned sour.

شیر ترش شد.

Stephan appears tired.

استفان خسته به نظر می رسد.

ترتیب صفات

گاهی اوقات ممکن است بخواهید از چند صفت قبل از یک اسم استفاده کنید، در این صورت ترتیب کلی قرار گرفتن صفات در جدول زیر نوشته شده است است:

Material

جنس (7)

Nationality

ملیت (6)

Color

رنگ (5)

Age

سن (4)

Shape

شکل (3)

Size

اندازه (2)

Opinion

عقیده (1)

به دو مثال زیر توجه کنید:

 • A big red ball
 • A lovely old wooden coffee table

چند مثال برای هر کدام از این 7 دسته:

عقیده

 • good / bad / great / terrible
 • beautiful / pretty / comfortable
 • ugly / awful / strange / uncomfortable
 • delicious / disgusting / tasty /
 • important / excellent / wonderful / brilliant
 • funny / interesting / boring

اندازه

 • big / huge / tall / long / enormous / gigantic
 • small / little / tiny / short /

شکل

 • Round / square / triangular / rectangular / flat

سن

 • old / ancient
 • new / young

رنگ

 • Red, blue, yellow, black

ملیت

 • Italian, Iranian, Japanese, Thai, German, Russian

جنس

 • Gold, silver, copper
 • Cotton, leather, wool, silk, nylon
 • Wooden, stone, plastic

مطالب مرتبط:

افعال to be

صفات تفضیلی و عالی

صفات ملکی در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *