شنبه , 24 سپتامبر 2022

اسم مفعول در انگلیسی

اسم مفعول چیست؟ اسم مفعول در زبان انگلیسی برای افعال کاربرد دارد. اگر یک فعل جزء افعال با قاعده باشد ما d یا ed را به آن اضافه می کنیم. ولی اگر یک فعل جزء افعال بی قاعده باشد هیچ قاعده خاصی برای تبدیل آن به اسم مفعول وجود ندارد …

ادامه نوشته

لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به آب و هوا

در جدول زیر تعدادی از اصطلاحات و لغات انگلیسی مربوط به آب و هوا که در مکالمات روزمره بسیار رایج هستند آمده است:   Weather-related vocabulary Meaning معنی Word کلمه بهمن avalanche اسم دستگاه تهویه هوا/ تهویه هوا air conditioner/ air conditioning اسم دمای زیر صفر درجه below freezing حرف …

ادامه نوشته

حروف الفبای انگلیسی

حروف الفبای انگلیسی شامل 26 حرف می باشد. هر کدام از این 26 حرف دارای یک حرف بزرگ (upper-case letter) و یک حرف کوچک (lower-case letter) است. حروف کوچک و بزرگ در تلفظ هیچ فرقی با همدیگر ندارند، حروف بزرگ و کوچک فقط در زبان نوشتار اهمیت پیدا می کنند …

ادامه نوشته

صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی

صفت های تفضیلی و برتر

از صفات تفضیلی (Comparative Adjectives) موقعی استفاده می کنیم که بخواهیم دو چیز یا شخص یا مکان را با هم مقایسه کنیم. برای این منظور دو راه وجود دارد که as…as و than هستند. صفات تفضیلی با as…as ساختار as…as به شکل زیر است: as + adjective + as در این …

ادامه نوشته

اصطلاحات انگلیسی مربوط به فرودگاه

تعدادی از لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به فرودگاه (airport) که بسیار کاربردی و رایج هستند برای این پست گردآوری شده اند. به همراه این کلمات معنی و همچنین مثال هایی برای آنها نوشته شده است.     airline خط هوایی I prefer American airlines من خطوط هوایی آمریکایی رو …

ادامه نوشته

لغات انگلیسی مربوط به هتل

در زیر فهرستی از اصطلاحات و لغات انگلیسی مربوط به هتل (به همراه معنی آنها) تهیه شده است (کلمات مربوطه به ترتیب حروف الفبا نوشته شده اند):   Hotel Vocabulary Meaning معنی Word کلمه اتاق های مجاور * adjoining rooms امکانات رفاهی (مثل رستوران) amenities چمدان‌، بارسفر baggage (هتل) اتاق و …

ادامه نوشته