دوشنبه , 18 اکتبر 2021

صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی

صفت های تفضیلی و برتر

از صفات تفضیلی (Comparative Adjectives) موقعی استفاده می کنیم که بخواهیم دو چیز یا شخص یا مکان را با هم مقایسه کنیم. برای این منظور دو راه وجود دارد که as…as و than هستند. صفات تفضیلی با as…as ساختار as…as به شکل زیر است: as + adjective + as در این …

ادامه نوشته

اصطلاحات انگلیسی مربوط به فرودگاه

تعدادی از لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به فرودگاه (airport) که بسیار کاربردی و رایج هستند برای این پست گردآوری شده اند. به همراه این کلمات معنی و همچنین مثال هایی برای آنها نوشته شده است.     airline خط هوایی I prefer American airlines من خطوط هوایی آمریکایی رو …

ادامه نوشته

لغات انگلیسی مربوط به هتل

در زیر فهرستی از اصطلاحات و لغات انگلیسی مربوط به هتل (به همراه معنی آنها) تهیه شده است (کلمات مربوطه به ترتیب حروف الفبا نوشته شده اند):   Hotel Vocabulary Meaning معنی Word کلمه اتاق های مجاور * adjoining rooms امکانات رفاهی (مثل رستوران) amenities چمدان‌، بارسفر baggage (هتل) اتاق و …

ادامه نوشته

تفاوت کلمات affect و effect

تفاوت اصلی affect و effect مربوط به نقش دستوری (part of speech) آنها می باشد؛ affect یک فعل است به معنی تاثیر گذاشتن، تحت تاثیر قرار دادن (این فعل معانی دیگری نیز دارد). از سوی دیگر effect معمولا به عنوان اسم بکار می رود و معنی آن ‘اثر’ می باشد. …

ادامه نوشته

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی رایج ترین ضمایر موصولی (Relative Pronouns) عبارتند از who, which و that. از who فقط برای انسان استفاده می کنیم. از which برای چیزی ، شی ای و یا حیوانی استفاده می کنیم و that می تواند جایگزین دو ضمیر موصولی that و who شود. The person …

ادامه نوشته

گرامر unless

unless به معنای ‘مگر اینکه’ می باشد و در زبان انگلیسی کاربرد آن مثل ‘if…not است و می توان آنها را به جای یکدیگر استفاده کرد. مثال: let’s go out unless you’re tired => Let’s go out if you are not tired اگر خسته نیستی بریم بیرون I like to …

ادامه نوشته