دوشنبه , 22 جولای 2024
دوره گرامر

ریشه کلمه alphabet

حروف الفبایی که اکنون در زبان انگلیسی استفاده می شوند حدود 2500 سال پیش از زبان رومی گرفته شدند. ولی خود کلمه alphabet (الفبا) از زبان رومی نیامده است. در واقع ریشه کلمه alphabet (الفبا) از کلمه لاتین alphabetum آمده است. این کلمه لاتین هم از زبانی دیگر آمده است؛ زبان یونانی. کلمه یونانی که ریشه کلمه alphabet در انگلیسی و alphabetum در لاتین است دو حرف اول الفبای یونانی است. alpha حرف اول و beta حرف دوم. و جالب است که بدانید این دو حرف خود از دو حرف اول الفبای فنیقی (Phoenician alphabet) وارد زبان یونانی شدند. در زبان فنیقی alpha به معنی گاو نر (ox) بود و beta به معنی خانه (house).


پست های مرتبط:

تاریخچه کلمه news

ریشه کلمه sandwich