یکشنبه , 21 آوریل 2024
دوره گرامر

قید و انواع آن در زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی: قید

قید چیست؟

قید (adverb) می تواند برای فعل، صفت و قیدهای دیگر بکار برود. آنها می توانند اطلاعات بیشتری به ما بدهند و یا شدت چیزی را مشخص کنند. قیدها معمولا سوالاتی همچون چطور؟، کی؟، کجا؟ و چقدر را پاسخ می دهد. به مثال های زیر توجه کنید:

Brian walks slowly

برایان آرام راه می رود (برایان چطور راه می رود؟ => آرام)

در جمله بالا همانطور که مشاهده می کنید قید (slowly) اطلاعات بیشتری در مورد فعل (walks) به ما می دهد.

Richard called me yesterday

ریچارد دیروز به من زنگ زد (ریچارد کی به من زنگ زد؟ => دیروز)

Marry lives in a village

ماری در یک روستا زندگی می کند (ماری کجا زندگی می کند؟ => در یک روستا)

His exam is extremely important

امتحان او بی نهایت مهمه (امتحان او چقدر مهمه؟ => بی نهایت)

در این مثال قید (extremely) میزان شدت صفت (important) را مشخص می کند.

My computer works very well now

کامپیوترم الان خیلی خوب کار می کند (کامپیوترم الان چقدر خوب کار می کند؟ => خیلی (خوب))

در جمله بالا قید (very) میزان شدت قید دیگر (well) را مشخص می کند.

نحوه ساخت قید

اکثر مواقع با اضافه کردن پسوند ly به یک صفت می توانیم قید بسازیم (به طور کلی پسوند ly در انتهای کلمات نشانه قید است):

quick + ly => quickly

careful + ly => carefully

clear + ly => clearly

اگر حرف آخر یک صفت e باشد آن را حذف می کنیم و y را جایگزین آن می کنیم:

regrettable + ly => regrettably

horrible + ly => horribly

اگر حرف آخر یک صفت y باشد آن را حذف می کنیم و ily را جایگزین آن می کنیم:

Happy + ly = happily

و اگر یک صفت به ic ختم شود آن را حذف می کنیم و cally را جایگزین آن می کنیم:

historic + ly = historically

همانطور که قبلا اشاره شد ly یک نشانه کلی برای قید است و استثنائاتی هم وجود دارد. کلمات زیر که به ly ختم می شوند صفت هستند:

 • costly, friendly, deadly, cowardly, lively, lovely, lonely, silly, ugly, unlikely

همچنین کلمات زیر که به ly ختم نمی شوند قید می باشند:

 • well, fast, very, never, always, often, still

انواع قید

انواع قید در زبان انگلیسی

قیدها انواع مختلفی دارند که اینجا ما به هر پنج نوع آن می پردازیم:

قید حالت (adverb of manner)

قید حالت به حالت یا نحوه اتفاق افتادن چیزی اشاره می کنند. این نوع از قیدها سوال چطور؟ را پاسخ می دهند که اغلب برای افعال بکار برده می شوند.

My friend writes qickly

دوستم سریع می نویسد (دوستم چطور می نویسد؟ => سریع)

Drivers should drive carefully

رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند (رانندگان باید چطور رانندگی کنند؟ => با احتیاط)

نکته: از قید حالت معمولا برای افعال کنشی استفاده می شود و نه برای افعال حالتی:

They are happily

It seems strangely

در دو جمله بالا هر دو فعل (are و seem) از افعال حالتی هستند و به همین دلیل نمی توان از قید حالت برای آنها استفاده کرد.

قید مکان (adverb of place)

قید مکان به جایی که چیزی در آن اتفاق می افتد اشاره می کند. آنها سوال کجا؟ را پاسخ می دهند. افعال مکان نیز اغلب برای افعال بکار می روند. به چند مثال توجه کنید:

Please put the chair here

لطفا صندلی را اینجا بگذارید (کجا؟ => اینجا)

Two cars were parked outside

دو ماشین بیرون پارک شده بودند (دو ماشین کجا پارک شده بودند؟ => بیرون)

قید زمان (adverb of time)

قید زمان برای زمان وقوع چیزی بکار می روند. آنها سوال کی؟ را پاسخ می دهند. این نوع از قیدها نیز اغلب برای افعال استفاده می شود.

مثال

I want the book now!

من کتاب را الان می خوام! (من کتاب را کی می خوام؟ => الان)

Mark came here yesterday

مارک دیروز به اینجا آمد (مارک کی به اینجا آمد؟ => دیروز)

قید تکرار (adverb of frequency)

قید چیست؟ - زبان امید

قید تکرار به تعداد دفعاتی اشاره می کنند که چیزی اتفاق می افتد. رایج ترین قید های تکرار عبارتند از:

 • always
 • frequently
 • generally
 • hardly ever
 • never
 • normally
 • occasionally
 • often
 • rarely
 • regularly
 • seldom
 • sometimes
 • usually

I watch TV daily

من روزانه تلوزیون تماشا می کنم

Sometimes he goes to the movies

او بعضی وقت ها به سینما می رود

I always drive

من همیشه رانندگی می کنم

قید مقدار (adverb of degree)

قید مقدار به شدت چیزی اشاره می کند. آنها سوال چقدر؟ یا تا چه حد؟ را پاسخ می دهند. این نوع از قیدها برای فعل، صفت و قیدهای دیگر بکار می رود:

She is very beautiful

او خیلی زیباست (او چقدر زیباست؟ => خیلی)

I completely agree with you

من کاملا باهات موافقم (تا چه حد؟ => کاملا)

جایگاه قید در جمله

نحوه قرارگیری قیدها در جملات یک بحث بسیار مفصل است، در اینجا ما به چند نکته کلی در خصوص جایگاه قید در جملات اشاره می کنیم:

به طور کلی هنگامی که قید برای یک فعل بکار برده می شود می تواد در سه موقعیت در جمله قرار گیرد؛ ابتدای جمله، در میانه جمله و در انتهای جمله.

Now I’m going to watch TV

الان قصد دارم تلوزیون تماشا کنم

He often cleans his room

او اغلب اتاقش را تمیز می کند

Jennifer drives carefully

جنیفر با احتیاط رانندگی می کند

وقتی که یک قید برای صفت یا قیدی دیگر بکار برده می شود معمولا قبل از صفت یا قیدی که برای آن بکار برده می شود قرار می گیرد:

She came very quickly

او خیلی سریع آمد

در این جمله قید (very) برای قیدی دیگر (quickly) بکار برده شده است و به همین دلیل قبل از quickly بکار رفته است.

The food was quite delicious

غذا واقعا خوشمزه بود

در این مثال قید (quite) برای صفت (delicious) استفاده شده است و به همین دلیل قبل از delicious استفاده شده است.

مطالب مرتبط:

اسم در انگلیسی

صفت در انگلیسی

جمله سازی در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *