شنبه , 24 سپتامبر 2022

مکالمات انگلیسی در مورد رانندگی

جملات کاربردی در مورد رانندگی

مکالمات انگلیسی رانندگی

مکالمه شماره 1

در این پست دو مکالمه در خصوص رانندگی قرار داده شده است که شامل تعدادی از لغات و اصطلاحات رایج انگلیسی در خصوص رانندگی است. این مکالمات هر دو دارای ترجمه و فایل صوتی می باشند.

A: Good afternoon, officer.

بعداظهرتون بخیر سرکار.

B: Your driver’s license and registration, please.

کارت ماشین و گواهینامه لطفا.

A: Here you go.

بفرمایید.

B: Do you know why I pulled you over?

میدونید چرا متوقفتون کردم؟

A: I have no idea. All of a sudden I heard your siren.

نمی دونم. یکدفعه صدای آژیرتون رو شنیدم.

B: You rolled through that stop sign back there.

اونجا کنار اون علامت توقف، توقف نکردید.

A: But I stopped!

ولی من توقف کردم.

B: No, you didn’t. You slowed down, but you didn’t come to a full stop.

نه توقف نکردید. سرعت را کم کردید، ولی توقف نکردید.

A: Well, nobody else does, so why should I?

خب هیچ کس دیگه ای هم توقف نمی کند، پس چرا من باید توقف کنم؟

B: That’s not the attitude of a good driver.

این نمی تواند نگرش یک راننده خوب باشد.

A: But I am a good driver. I’ve never had a ticket in my life.

ولی من یک راننده خوب هستم. من تا حالا حتی یک برگه جریمه هم در زندگیم نگرفتم.

B: Well, you’ve got one now. Here. Have a nice day.

خب، الان یکی گرفتید. بفرمایید. روز خوبی داشته باشید.

مکالمه شماره 2

A: You’re driving too fast.

داری بیش از حد تند رانندگی میکنی.

B: Why do you say that?

چرا اون میگی؟

A: The speed limit is 65.

محدودیت سرعت 65 کیلومتر در ساعته.

B: I know that.

میدونم.

A: But you’re doing 75.

ولی تو داری 75 کیلومتر در ساعت رانندگی میکنی.

B: So is everyone else.

بقیه هم همین کار رو می کنند.

A: But a cop might stop you.

ولی پلیس ممکنه متوقفت کنه.

B: No, he won’t. Some cars are doing 85.

نه متوقف نمی کنه. بعضی از ماشین ها دارند 85 کیلومتر در ساعت میرن.

A: So the cop will stop those cars?

خب پلیس اون ماشین ها رو متوقف می کنه؟

B: Of course. He stops the fastest cars.

البته. پلیس ما شین هایی را که سریع تر می روند متوقف می کنه.

A: My friend got a ticket for doing 75.

دوستم به خاطر رانندگی با سرعت 75 کیلومتر در ساعت جریمه شد.

B: Your friend was unlucky.

دوستت بدشانس بود.

مطالب مرتبط:

انگلیسی در سفر

مکالمات انگلیسی در هتل

مکالمه های انگلیسی در بانک

مکالمات انگلیسی آب و هوا

مکالمه های انگلیسی در فرودگاه

مکالمات انگلیسی در رستوران

مکالمات انگلیسی احوالپرسی

مکالمه انگلیسی در مورد خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.