یکشنبه , 21 آوریل 2024
دوره گرامر

مکالمات انگلیسی در مورد رانندگی

جملات کاربردی در مورد رانندگی

مکالمات انگلیسی رانندگی

مکالمه شماره 1

در این پست دو مکالمه در خصوص رانندگی قرار داده شده است که شامل تعدادی از لغات و اصطلاحات رایج انگلیسی در خصوص رانندگی است. این مکالمات هر دو دارای ترجمه و فایل صوتی می باشند.

A: Good afternoon, officer.

بعداظهرتون بخیر سرکار.

B: Your driver’s license and registration, please.

کارت ماشین و گواهینامه لطفا.

A: Here you go.

بفرمایید.

B: Do you know why I pulled you over?

میدونید چرا متوقفتون کردم؟

A: I have no idea. All of a sudden I heard your siren.

نمی دونم. یکدفعه صدای آژیرتون رو شنیدم.

B: You rolled through that stop sign back there.

اونجا کنار اون علامت توقف، توقف نکردید.

A: But I stopped!

ولی من توقف کردم.

B: No, you didn’t. You slowed down, but you didn’t come to a full stop.

نه توقف نکردید. سرعت را کم کردید، ولی توقف نکردید.

A: Well, nobody else does, so why should I?

خب هیچ کس دیگه ای هم توقف نمی کند، پس چرا من باید توقف کنم؟

B: That’s not the attitude of a good driver.

این نمی تواند نگرش یک راننده خوب باشد.

A: But I am a good driver. I’ve never had a ticket in my life.

ولی من یک راننده خوب هستم. من تا حالا حتی یک برگه جریمه هم در زندگیم نگرفتم.

B: Well, you’ve got one now. Here. Have a nice day.

خب، الان یکی گرفتید. بفرمایید. روز خوبی داشته باشید.

مکالمه شماره 2

A: You’re driving too fast.

داری بیش از حد تند رانندگی میکنی.

B: Why do you say that?

چرا اون میگی؟

A: The speed limit is 65.

محدودیت سرعت 65 کیلومتر در ساعته.

B: I know that.

میدونم.

A: But you’re doing 75.

ولی تو داری 75 کیلومتر در ساعت رانندگی میکنی.

B: So is everyone else.

بقیه هم همین کار رو می کنند.

A: But a cop might stop you.

ولی پلیس ممکنه متوقفت کنه.

B: No, he won’t. Some cars are doing 85.

نه متوقف نمی کنه. بعضی از ماشین ها دارند 85 کیلومتر در ساعت میرن.

A: So the cop will stop those cars?

خب پلیس اون ماشین ها رو متوقف می کنه؟

B: Of course. He stops the fastest cars.

البته. پلیس ما شین هایی را که سریع تر می روند متوقف می کنه.

A: My friend got a ticket for doing 75.

دوستم به خاطر رانندگی با سرعت 75 کیلومتر در ساعت جریمه شد.

B: Your friend was unlucky.

دوستت بدشانس بود.

مطالب مرتبط:

انگلیسی در سفر

مکالمات انگلیسی در هتل

مکالمه های انگلیسی در بانک

مکالمات انگلیسی آب و هوا

مکالمه های انگلیسی در فرودگاه

مکالمات انگلیسی در رستوران

مکالمات انگلیسی احوالپرسی

مکالمه انگلیسی در مورد خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *