دوشنبه , 22 جولای 2024
دوره گرامر

صرف فعل در زبان آلمانی

در درس ششم از دوره زبان آلمانی امید به صرف فعل در زبان آلمانی می پردازیم. در زبان آلمانی همانند فارسی افعال باید با توجه به فاعل صرف شوند.

قبل از اینکه بخواهیم به افعال و صرف آنها در زبان آلمانی بپردازیم خود صرف کردن را توضیح می دهیم. صرف فعل موقعی است که ما با توجه به فاعل (معمولا یا اسم یا ضمیر) از شکل مناسب فعل استفاده می کنیم.

مثلا در زبان فارسی رفتن شکل ساده فعل یا همان مصدر است. اگر بخواهیم برای ضمیر او از این مصدر استفاده کنیم قطعا از شکل مصدر رفتن استفاده نمی کنیم بلکه با توجه به فاعل (یعنی او) از شکل صرف شده آن استفاده می کنیم.

اگر بخواهیم از رفتن برای او در زمان حال استفاده کنیم می گوییم او می رود. اگر بخواهیم از رفتن برای او در زمان گذشته استفاده کنیم می گوییم او رفت

همانطور که دیدید افعال می رود و رفت شکل های صرف شده رفتن هستند.

صرف افعال در زبان آلمانی

 افعال آلمانی چطور صرف می شوند؟

در زبان آلمانی شکل ساده فعل یا همان مصدر تقریبا همیشه به en ختم می شود و گاهی اوقات هم به n ختم می شود. مثلا فعل spielen (به معنی بازی کردن) به en ختم می شود و فعل tun (به معنی انجام دادن) به n ختم می شود.

در دیکشنری های آلمانی همین شکل های مصدر افعال نوشته شده اند.

برای صرف افعال در زبان آلمانی باید ابتدا بن مصدر آنها را بسازیم؛ اگر فعلی به en ختم شود، en را برمی داریم و بن آن ساخته می شود. و یا اگر فعلی به n ختم شود، n را برمی داریم و بن آن ساخته می شود.

در زبان آلمانی سه نوع فعل وجود دارد که برای صرف کردن افعال باید آنها را یاد گرفت؛ این سه نوع فعل عبارتند از افعال ضعیف، قوی و ترکیبی.

صرف کردن افعال ضعیف

به افعال ضعیف die schwachen Verben گفته می شود. به طور کلی می توان این دسته از فعل ها را افعال با قاعده خواند چرا که برای صرف آنها الگوی منظمی وجود دارد. اکثر افعال جزء این دسته هستند و خوشبختانه یادگیری نحوه صرف کردن آنها آسان است.

در جدول زیر دو فعل spielen (به معنای بازی کردن) و sagen (به معنای گفتن) صرف شده اند که دارای مثال و تلفظ صوتی نیز می باشند. پسوندهای صرف فعل برای هر ضمیر نیز نوشته شده است که با یادگیری آنها می توانید افعال ضعیف آلمانی را صرف کنید.

مثال دوم مثال اول پسوند صرف فعل ضمیر شخصی

ich sage

من می گویم

ich spiele

من بازی می کنم

-e ich

du sagst

تو می گویی

du spielst

تو بازی می کنی

-st du

er sagt

او می گوید

er spielt

او بازی می کند

-t er/sie/es

wir sagen

ما می گوییم

wir spielen

ما بازی می کنیم

-en -n wir

ihr sagt

شما می گویید

ihr spielt

شما بازی می کنید

-t ihr

sie sagen

آنها می گویند

sie spielen

آنها بازی می کنند

-en -n sie/Sie

همانطور که در جدول بالا مشاهده کردید برای ضمایر wir, sie و Sie دو پسوند صرف فعل وجود دارد؛ در واقع برای این سه ضمیر خود شکل ساده فعل (یا همان مصدر) را به عنوان شکل صرف شده استفاده می کنیم.

صرف افعال قوی

به افعال قوی die starken Verben گفته می شود. در افعال قوی هم پسوند صرف فعل همانند افعال ضعیف است ولی در بن فعل برای ضمایر du, er, sie و es حرف صدادار به حرف صدادار دیگری تبدیل می شود.

حروف صدادار در زبان آلمانی عبارتند از a, e, i, o, u.

در جدول زیر دو فعل Fahren (به معنای رانندگی کردن) و sprechen (به معنای صحبت کردن) به عنوان دو فعل قوی صرف شده اند:

مثال دوم مثال اول پسوند صرف فعل ضمیر شخصی

ich spreche

من صحبت می کنم

ich fahre

من رانندگی می کنم

-e ich

du sprichst

تو صحبت می کنی

du fährst

تو رانندگی می کنی

-st du

sie spricht

او صحبت می کند

er fährt

او رانندگی می کند

-t er/sie/es

wir sprechen

ما صحبت می کنیم

wir fahren

ما رانندگی می کنیم

-en -n wir

ihr sprecht

شما صحبت می کنید

ihr fahrt

شما رانندگی می کنید

-t ihr

sie sprechen

آنها صحبت می کنند

sie fahren

آنها رانندگی می کنند

-en -n sie/Sie

همانطور که می بینید در مثال اول حرف صدادار a برای ضمیرهای du, er, sie و es به حرف صدادر ä تغییر پیدا کرده است. همچنین در مثال دوم حرف صدادار e برای چهار ضمیر du, er, sie و es به i تغییر پیدا کرده است.

افعال ترکیبی

افعال ترکیبی در زبان آلمانی زیاد نیستند. این دسته از افعال همانطور که از اسمشان پیداست ترکیبی از ویژگی های افعال ضعیف و قوی را دارا می باشند.

افعال ترکیبی در زمان حال مثل افعال ضعیف صرف می شوند و در زمان گذشته حروف صدادار در این نوع از افعال همانند افعال قوی تغییر می کند.

ما به جزئیات این دسته از افعال در درس زمان گذشته در آلمانی خواهیم پرداخت. در این قسمت فقط لیست این افعال را مرور خواهیم کرد:

brennen

bringen

denken

kennen

nennen

rennen

senden

wenden

wissen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *