سه‌شنبه , 16 آگوست 2022

تفاوت a few, few, a little, little

little و a little برای اسامی غیر قابل شمارش بکار می روند ولی few و a few برای اسامی قابل شمارش استفاده می شوند. I want a little soda. من یه کم نوشابه می خوام. Few students participated in the discussion. دانش آموزان کمی در بحث شرکت کردند. There are …

ادامه نوشته

تفاوت بین Lie و Lay

                        تفاوت بین Lie و Lay این دو کلمه جزء واژگان گمراه کننده زبان انگلیسی محسوب می شوند. درک تفاوت این دو کلمه کمی دشوار است. ما سعی کردیم که به سادگی هر چه تمام تر آنها را برای شما توضیح دهیم. Lie به معنی ‘استراحت کردن’ یا …

ادامه نوشته

افعال to be در زبان انگلیسی

افعال توبی چیست؟

افعال to be در زبان انگلیسی خیلی اوقات جزء فعل های کمکی محسوب می شوند. در زبان انگلیسی 5 فعل to be وجود دارد؛ 3 فعل آن مربوط به زمان حال است و دو فعل دیگر مربوط به گذشته می شوند. افعال to be زمان حال کدامند؟     am …

ادامه نوشته

جملات شرطی انگلیسی

جملات شرطی در انگلیسی

                   جملات شرطی در زبان انگلیسی جملات شرطی (conditional sentences) در انگلیسی سه نوع هستند که ما به هر سه نوع در این پست خواهیم پرداخت. یک جمله شرطی از دو بند تشکیل می شود؛ بند شرطی یا If Clause و بند نتیجه یا Main Clause ترتیب قرار گرفتن این …

ادامه نوشته

درجات نظامی به انگلیسی

درجات نظامی به زبان انگلیسی:   Private سرباز Corporal سرجوخه Sergeant گروهبان سوم Staff sergeant گروهبان دوم Sergeant first class گروهبان یکم Sergeant major استوار دوم Command sergeant major استوار یکم Third lieutenant ستوان سوم Second lieutenant ستوان دوم First lieutenant سروان یکم Captain سروان Major سرگرد lieutenant colonel سرهنگ …

ادامه نوشته

گرامر Used to در زبان انگلیسی

از ساختار used to در زبان انگلیسی خیلی زیاد استفاده می شود؛ این ساختار دو کاربرد مهم و رایج دارد که در زیر با جزئیات کامل توضیح داده شده اند. در این پست همچنین به کاربردهای would، get used to و be used to نیز خواهیم پرداخت. کاربردهای Used to …

ادامه نوشته