سه‌شنبه , 5 دسامبر 2023
دوره گرامر

دانلود رایگان کتاب های Top Notch + ویرایش سوم

مجموعه Top Notch (تاپ ناچ) یکی از بهترین و محبوب ترین دوره هایی است که جهت آموزش زبان انگلیسی آمریکایی برای بزرگسالان از آن استفاده می شود. مجموعه Top Notch مجموعه ای شش سطحی – چهار سطح Top Notch و دو سطح Summit – که در ایران تعداد زیادی از موسسات و آموزشگاه های زیادی از آن استفاده می کنند. مولفان مجموعه حاضر (انتشارات پیرسون) اعلام کردند که بیش از 3 میلیون نفر در سرتاسر جهان زبان انگلیسی را با استفاده از این مجموعه یاد گرفته اند.

به جزء سطح اول این مجموعه – یعنی Top Notch Fundamentals – که دارای 14 درس می باشد سایر کتاب های این مجموعه هر کدام 10 درس دارند. یکی از نقاط قوت این مجموعه های این است که هم Top Notch و هم Summit به تمامی مهارت های چهارگانه (یعنی مهارت های شنیداری، گفتاری، درک مطلب و نوشتاری) می پردازند.

در موسسات و آموزشگاه ها ابتدا کتاب های Top Notch که شامل 4 سطح اول هستند برای آموزش زبان انگلیسی استفاده می شوند و سپس از دو سطح کتاب های Summit که دارای سطح بالاتری هستند استفاده می شوند. هر سطح از این شش سطح (تاپ ناچ و سامیت) شامل کتاب دانش آموز و فایل های صوتی آن، کتاب کار، کتاب معلم، نرم افزار Active Teach و نرم افزار Active Book (نسخه نرم افزاری کتاب دانش آموز و فایل های صوتی آن) می باشد. تمامی کتاب ها و فایل های مربوط به ویرایش دوم و ویرایش سوم هر یک از مجموعه های Top Notch و Summit را می توانید به صورت رایگان از وب سایت زبان امید دانلود نمایید.

برای رفتن به ابتدای لینک های دانلود هر یک از ویرایش های این دو مجموعه می توانید روی لینک های زیر کلیک نمایید:

دانلود مجموعه Top Notch ویرایش سوم

دانلود مجموعه Summit ویرایش سوم

دانلود مجموعه Top Notch ویرایش دوم

دانلود مجموعه Summit ویرایش دوم

 

 

مجموعه Top Notch  – ویرایش سوم

 

ویرایش سوم تاپ ناچ فاندمنتالز ای

 

دانلود کتاب دانش آموز و کتاب کار Top Notch Fundamentals A (حجم: 31 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 84 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب مدرس – Teacher’s Book (حجم: 4 مگابایت)

*در فایل PDF کتاب مدرس، دروس 1 تا 7 مربوط به Top Notch Fundamentals A می باشند.

 

 

 

دانلود کتاب دانش آموز و کتاب کار Top Notch Fundamentals B (حجم: 33 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 128 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب مدرس – Teacher’s Book (حجم: 4 مگابایت)

*در فایل PDF کتاب مدرس، دروس 8 تا 14 مربوط به Top Notch Fundamentals B می باشند.

 

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب کار Top Notch 1A (حجم: 55 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی دروس کتاب (حجم: 114 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب مدرس – Teacher’s Book (حجم: 5 مگابایت)

*در فایل PDF کتاب مدرس، دروس 1 تا 5 مربوط به Top Notch 1A می باشند.

 

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب کار Top Notch 1B (حجم: 203 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی دروس 6 تا 10 (حجم: 104 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب مدرس – Teacher’s Book (حجم: 5 مگابایت)

*در فایل PDF کتاب مدرس، دروس 6 تا 10 نیز مربوط به Top Notch 1B می باشند.

 

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب کار Top Notch 2A (حجم: 53 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 127 مگابایت)

دانلود کتاب مدرس – Teacher’s Book (حجم: 6 مگابایت)

*در فایل PDF کتاب مدرس، دروس 1 تا 5 مربوط به Top Notch 2A می باشند.

 

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب کار Top Notch 2B (حجم: 121 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 114 مگابایت)

دانلود کتاب مدرس – Teacher’s Book (حجم: 6 مگابایت)

*در فایل PDF کتاب مدرس، دروس 6 تا 10 مربوط به Top Notch 2B می باشند.

 

 

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب کار Top Notch 3A (حجم: 70 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 50 مگابایت)

دانلود کتاب مدرس – Teacher’s Book (حجم: 29 مگابایت)

*در فایل PDF کتاب مدرس، دروس 1 تا 5 مربوط به Top Notch 3A می باشند.

 

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب کار Top Notch 3B (حجم: 40 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 52 مگابایت)

دانلود کتاب مدرس – Teacher’s Book (حجم: 29 مگابایت)

*در فایل PDF کتاب مدرس، دروس 6 تا 10 مربوط به Top Notch 3B می باشند.

 

 

 

مجموعه Summit – ویرایش سوم

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب کار Summit 1A (حجم: 70 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز Summit 1A (حجم: 139 مگابایت)

 

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز و کتاب کار Summit 1B (حجم: 65 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز Summit 1B (حجم: 170 مگابایت)

 

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Summit 2A (حجم: 49 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز Summit 2A (حجم: 111 مگابایت)

 

 

 

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Summit 2B (حجم: 52 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز Summit 2B (حجم: 153 مگابایت)

 

 

 

مجموعه Top Notch  – ویرایش دوم

 

دانلود کتاب Top Notch fundamentals

 

دانلود کتاب دانش آموز Top Notch Fundamentals Student Book (حجم: 29 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 186 مگابایت)

دانلود کتاب کار – Workbook (حجم: 33 مگابایت)

دانلود کناب معلم – Teacher’s Book (حجم: 60 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Teach (حجم: 888 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Book (حجم: 476 مگابایت)

 

 

دانلود کتاب Top Notch 1

 

دانلود کتاب دانش آموز Top Notch 1 – Student Book (حجم: 61 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 132 مگابایت)

دانلود کتاب کار – Workbook (حجم: 26 مگابایت)

دانلود کناب معلم – Teacher’s Book (حجم: 40 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Teach (حجم: 1000 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Book (حجم: 533 مگابایت)

 

 

دانلود کتاب Top Notch 2

 

دانلود کتاب دانش آموز Top Notch 2 – Student Book (حجم: 59 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 138 مگابایت)

دانلود کتاب کار – Workbook 2A (حجم: 15 مگابایت)

دانلود کتاب کار – Workbook 2B (حجم: 17 مگابایت)

دانلود کناب معلم – Teacher’s Book (حجم: 46 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Teach (حجم: 1000 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Book (حجم: 550 مگابایت)

 

 

دانلود کتاب Top Notch 3

 

دانلود کتاب دانش آموز Top Notch 3 – Student Book (حجم: 16 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 145 مگابایت)

دانلود کتاب کار – Workbook (حجم: 23 مگابایت)

دانلود کناب معلم – Teacher’s Book (حجم: 43 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Teach (حجم: 974 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Book (حجم: 531 مگابایت)

 

 

مجموعه Summit – ویرایش دوم

 

کتاب Summit 1

 

دانلود کتاب دانش آموز Summit 1 – Student Book (حجم: 30 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 140 مگابایت)

دانلود کتاب کار – Workbook (حجم: 28 مگابایت)

دانلود کناب معلم – Teacher’s Book (حجم: 91 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Teach (حجم: 609 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Book (حجم: 399 مگابایت)

 

 

کتاب Summit 2

 

دانلود کتاب دانش آموز Summit 2 – Studet Book (حجم: 46 مگابایت)

دانلود فایل های صوتی کتاب دانش آموز (حجم: 151 مگابایت)

دانلود کتاب کار – Workbook (حجم: 38 مگابایت)

دانلود کناب معلم – Teacher’s Book (حجم: 98 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Teach (حجم: 605 مگابایت)

دانلود نرم افزار Active Book (حجم: 426 مگابایت)

 

مطالب مرتبط:

دانلود رایگان کتاب Summit

کتاب American English File

دانلود رایگان کتاب Touchstone

دانلود کتاب های Cutting Edge

دانلود کتاب Family and Friends

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *