شنبه , 24 سپتامبر 2022

تفاوت Mr, Mrs, Ms, Miss در انگلیسی

Mr, Mrs, Ms, Miss عناوین شخصی (personal titles)  هستند که گاهی اوقات به صورت اشتباه بکار برده می شوند.  همه این عناوین یا برای نام خانوادگی استفاده می شوند و یا برای نام و نام خانوادگی با هم (این عناوین برای نام به تنهایی استفاده نمی شوند) .

Mr

تلفظ 

/ˈmɪs.tɚ/

این عنوان شکل کوتاه شده کلمه Mister می باشد. از عنوان Mr برای آقایان استفاده می شود؛ فرقی نمی کند مجرد باشد یا متاهل .

Do you know Mr. White who is from Washington?

آقای وایت که اهل واشنگتن است را می شناسی؟

Mrs

تلفظ 

/ˈmɪs.ɪz/

این عنوان شکل کوتاه شده کلمه Mistress می باشد. Mrs برای خانم های متاهل بکار برده می شود.

Chris doesn’t like his teacher, Mrs. Franklin

کریس معلمش خانم فرانکلین را دوست ندارد.

Miss

تلفظ 

/mɪs/

همانند Mrs، عنوان Miss شکل کوتاه شده Mistress است. از Miss برای خانم های مجرد استفاده می شود.

May I talk to Miss. Brown?

امکان دارد با خانم براون صحبت کنم؟

Ms

تلفظ 

/mɪz/

Ms موقعی استفاده می شود که شما نمی دونید یک خانم مجرد است یا متاهل. در سالهای اخیر از این عنوان بیش از سایر عناوینی که برای خانم ها استفاده می شود استفاده شده است؛ چون این واژه اون تاکید مجرد یا متاهل بودن را ندارد.

 

Excuse me Ms., I’d like to order a pizza.

ببخشید خانم، می خواهم یک پیتزا سفارش دهم.

 

چند نکته در این خصوص:

  • حرف اول این عناوین همیشه باید حرف بزرگ باشد.

I’m going to talk to Mr. Wilson tomorrow

قصد دارم فردا با آقای ویلسون صحبت کنم

  • در انگلیسی آمریکایی همیشه یک نقطه بعد از این عناوین گذاشته می شود ولی در انگلیسی بریتانیایی از این نقطه استفاده نمی شود.
  • وقتی که شما می خواهید از یک عنوان برای خانمی که از لحاظ سن و سال از شما بزرگ تر است، یا خانمی که از لحاظ مقام از شما بالاتر است استفاده کنید بهتر است از عنوان ma’am استفاده کنید.

It’s nice to meet you, ma’am

از دیدار شما خوشحال شدم خانم

مطالب مرتبط:

پیشوندها در زبان انگلیسی

کلمات کاربردی در زبان انگلیسی

 

لینک های کاربردی:

آموزش رایگان زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح رایگان انگلیسی