پنج‌شنبه , 29 فوریه 2024
دوره گرامر

افعال پرکاربرد انگلیسی

لیست افعال انگلیسی پرکاربرد

لیستی از پرکاربرد ترین افعال انگلیسی با معنی:

1. be    – بودن

2. have     – داشتن

3. do     – انجام دادن

4. say     – گفتن

5. go     – رفتن

6. can    – توانستن

7. get    – بدست آوردن

8. know    – دانستن، شناختن

9. think    – فکر کردن

10. take    – بردن

11. see    – دیدن

12. come    – آمدن

13. want    – خواستن

14. look    – نگاه کردن

15. use    – استفاده کردن

16. find    – پیدا کردن

17. give    – دادن

18. tell    – گفتن

19. work    – کار کردن

20. call    – زنگ زدن

21. try    – سعی کردن

22. ask    – پرسیدن

23. need    – نیاز داشتن

24. feel    – احساس کردن

25. become    – شدن

26. leave    – ترک کردن

27. put    – گذاشتن

28. live    – زندگی کردن

29. mean – معنی دادن

30. keep – نگه داشتن

31. let – اجازه دادن

32. begin – شروع کردن

33. seem – به نظر رسیدن

34. help – کمک کردن

35. talk – صحبت کردن

36. turn – پیچیدن

37. start – شروع کردن

38. show – نشان دادن

39. hear – شنیدن

40. listen – گوش دادن

41. play – بازی کرن

42. run – دویدن

43. move – حرکت کردن

44. like – دوست داشتن

45. bring – آوردن

46. happen – اتفاق افتادن

47. accept – پذیرفتن

48. write – نوشتن

49. provide – تهیه کردن

50. sit – نشستن

51. stand – ایستادن

52. lose – از دست دادن

53. pay – پرداخت کردن

54. meet – ملاقات کردن

55. continue – ادامه دادن

56. set – تنظیم کردن

57. ask – پرسیدن

58. learn – یاد گرفتن

59. break – شکستن

60. change – تغییر دادن

61. lead – رهبری کردن

62. understand – فهمیدن

63. watch – تماشا کردن

64. buy – خریدن

65. follow – دنبال کردن

66. stop – توقف کردن

67. clean – تمیز کردن

68. create – بوجود آوردن

69. speak – صحبت کردن

70. read – خواندن

71. allow – اجازه دادن

72. add – اضافه کردن

73. spend – خرج کردن

74. grow – رشد کردن

75. open – باز کردن

76. walk – راه رفتن

77. win – برنده شدن

78. count – شمردن

79. offer – پیشنهاد دادن

80. remember – به یاد آوردن

81. eat – خوردن

82. drink – نوشیدن

83. appear – ظاهر شدن

84. wait – صبر کردن

85. drive – رانندگی کردن

86. die – مردن

87. explain – توضیح دادن

88. send – فرستادن

89. expect – انتظار داشتن

90. fly – پرواز کردن

91. build – ساختن

92. stay – ماندن

93. forget – فراموش کردن

94. fall – افتادن

95. kill – کشتن

96. cut – بریدن

97. close – بستن

98. rain – باریدن

99. reply – پاسخ دادن

100. sell – فروختن

101. sing – آواز خواندن

102. succeed – موفق شدن

103. worry – نگران شدن

104. put on – پوشیدن

105. wear – به تن داشتن

106. wash – شستن

107. teach – درس دادن

108. boil – جوشیدن

109. reject – رد کردن

110. ride – راندن

111.  believe – باور کردن

112. repair – تعمیر کردن


پست های مرتبط:

افعال نامنظم

افعال دو کلمه ای

ضرب المثل انگلیسی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *