پنج‌شنبه , 30 مارس 2023

دانلود کتاب Inside Reading 4 – ویرایش دوم

در پستی که مشاهده می کنید کتاب Inside Reading 4 (به فارسی اینساید ریدینگ) برای دانلود رایگان قرار داده شده است که همانطور که می دانید آخرین کتاب از مجموعه 5 سطحی اینساید ریدینگ می باشد. زبان آموزی که می خواهد روی این کتاب کار کند باید سطح مهارت درک …

ادامه نوشته

دانلود کتاب Inside Reading 3 – ویرایش دوم

در پستی که مشاهده می کنید کتاب Inside Reading 3 برای دانلود رایگان قرار داده شده است که چهارمین کتاب از Inside Reading می باشد، همونطو که می دانید پس از این سطح تنها یک کتاب دیگر از مجموعه اینساید ریدینگ باقی می ماند. مجموعه Inside Reading یکی از بهترین …

ادامه نوشته

دانلود کتاب Inside Reading 2 – ویرایش دوم

در پست حاضر کتاب Inside Reading 2 برای دانلود رایگان قرار داده شده است. این کتاب همانطور که می دانید سومین سطح از مجموعه Inside Reading می باشد که برای تقویت مهارت ریدینگ و همچنین افزایش دایره واژگان توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است. کتاب Inside Reading 2 از 10 …

ادامه نوشته

دانلود کتاب Longman Academic Writing Series 3

در پستی که مشاهده می کنید کتاب Longman Academic Writing Series 3 برای دانلود ارائه شده است که سومین کتاب از این مجموعه است. همانطور که می دانید این مجموعه در 5 سطح ارائه شده است و برای زبان آموزانی انتشار پیدا شده است که می خواهند روی مهارت نوشتاری …

ادامه نوشته

دانلود کتاب Inside Reading 1 – ویرایش دوم

در پستی که ملاحظه می کنید کتاب Inside Reading 1 برای دانلود رایگان قرار داده شده است. این کتاب دومین سطح از مجموعه 5 سطحی Inside Reading می باشد که برای تقویت مهارت ریدینگ و همچنین افزایش دایره واژگان زبان آموزانی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند انتشار پیدا …

ادامه نوشته

دانلود کتاب Inside Reading Intro – ویرایش دوم

در پست حاضر کتاب Inside Reading Intro برای دانلود رایگان ارائه شده است. همانطور که می دانید این کتاب اولین سطح از مجموعه 5 سطحی اینساید ریدینگ می باشد که توسط انتشارات آکسفورد برای تقویت مهارت ریدینگ و همچنین افزایش دایره لغات زبان آموزان مخاطب انتشار پیدا کرده است. سطح …

ادامه نوشته