یکشنبه , 28 نوامبر 2021

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

طبقه بندی های متعددی برای اسامی در زبان انگلیسی وجود دارد که یکی از این طبقه بندی ها اسامی قابل شمارش (countable nouns یا count nouns) و اسامی غیر قابل شمارش (uncountable nouns یا mass nouns) می باشد.

اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسامی قابل شمارش در انگلیسی

به زبانی ساده اسامی قابل شمارش در زبان انگلیسی اسم هایی هستند که می توان آنها را شمرد. این نوع از اسامی هم شکل مفرد (singular form) دارند و هم شکل جمع (plural form). به مثال های زیر در خصوص اسامی قابل شمارش توجه کنید:

 

I have a car

من یک ماشین دارم

She has three books

او سه کتاب دارد

How many friends do you have?

I have two friends

چند تا دوست داری؟

دو تا دوست دارم

Mike has several cellphones

مایک چندین تلفن همراه دارد

استفاده از حروف تعریف a و an

اگر یک اسم قابل شمارش به صورت مفرد بیاید با توجه به صدای (نه حرف) اول آن کلمه از a یا an استفاده می کنیم. در واقع اگر حرف اول آن کلمه یک حرف صدادار باشد از an استفاده می کنیم، در غیر این صورت از a استفاده می کنیم.

مثال:

She needs a pen

او به یک خودکار نیاز دارد.

I have an apple

من یک سیب دارم.

There is an hour left

یک ساعت باقی مانده است.

Mehdi wants to buy a book

مهدی می خواهد یک کتاب بخرد.

استفاده از few و a few

از few و a few می توان برای اسامی قابل شمارش جمع در انگلیسی استفاده کرد. few بار معنایی منفی دارد و می توان آن را به ‘(تعداد) کمی’ ترجمه کرد ولی a few بار معنایی مثبت دارد و می توان آن را به ‘(حداقل) تعدادی’ ترجمه کرد. به مثال های زیر توجه کنید:

There were few people in his birthday party

افراد کمی در جشن تولدش بودند.

Although the exam was hard, a few students got good scores

اگر چه امتحان سختی بود ولی تعدادی از دانش آموزان نمرات خوبی گرفتند

استفاده از many و a lot of

از many فقط برای اسامی قابل شمارش استفاده می شود ولی از a lot of هم برای اسامی قابل شمارش و هم اسامی غیر قابل شمارش استفاده می شود. در سوالات می توان از How many? برای پرسیدن در مورد کمیت (quantity) اسامی قابل شمارش پرسید.

How many people are in the office?

چند نفر در اداره است؟

I don’t know, there are a lot of people in there

نمی دونم، افراد زیادی آنجا هستند

نکته: از lots of نیز خیلی اوقات به جای a lot of استفاده می شود.

جمع بستن اسامی قابل شمارش در انگلیسی

به طور کلی برای جمع بستن اسامی قابل شمارش کافی است که به انتهای آنها s یا es اضافه کرد.

I see two buses there

من دو تا اتوبوس اونجا می بینم

I want those three books

من اون سه تا کتاب را میخوام

There are a few students in the class

چند دانش آموز در کلاس هستند

لیستی از اسامی رایج قابل شمارش:

 • chair
 • student
 • cup
 • coin
 • dollar
 • person
 • dog
 • cat
 • shop
 • horse
 • country
 • table

اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی اسم هایی هستند که نمی توان آنها را با اعداد شمرد که می توانند شامل اسم های انتزاعی (مثل خوشحالی، آزادی، دانش و غیره) ویژگی ها… شوند. به طور کلی این نوع از اسم ها در زبان انگلیسی جمع بسته نمی شوند و به شکل مفرد استفاده می شوند. در واقع به این نوع اسامی به صورت کلی نگاه می شود.

Everybody likes beauty

همه زیبایی را دوست دارند

They always eat rice

آنها همیشه برنج می خورند

He gave me a lot of advice before the soccer match

قبل از مسابقه فوتبال او کلی من رو نصیحت کرد.

 

استفاده از little و a little

از little و a little می توان برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده کرد. little بار معنایی منفی دارد و می توان آن را به ‘(مقدار) کمی’ ترجمه کرد ولی a little بار معنایی مثبت دارد و می توان آن را به ‘(حداقل) مقداری’ ترجمه کرد. به چند مثال در این خصوص توجه کنید:

We must finish the book as soon as possible. We have little time.

ما باید هر چه زودتر کتاب را تمام کنیم. وقت کمی داریم.

Are you hungry?

No, I just ate a little food

آیا گرسنه هستی؟

نه، همین الان یکم غذا خوردم

استفاده از much و a lot of

از much فقط برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می شود ولی a lot of می تواند برای هر دو نوع اسم بکار برود. چند مثال در این خصوص:

How much does that shirt cost?

قیمت آن پیراهن چقدر است؟

There are a lot of old cars in the city

ماشین های قدیمی زیادی در شهر وجود دارد

نکته: از lots of نیز خیلی اوقات به جای a lot of استفاده می شود.

به طور کلی می توان از اصطلاحات زیر برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده کرد:

 • some, a lot of, much, a bit of, a great deal of , a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of

لیستی از اسامی رایج غیر قابل شمارش:

 • tea
 • weather
 • trouble
 • travel
 • work
 • furniture
 • luggage
 • accommodation
 • garbage
 • news
 • traffic
 • progress
 • sugar
 • equipment
 • baggage
 • intelligence
 • water
 • behavior
 • bread
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • water
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • information
 • evidence

 

پست های مرتبط:

صفت در زبان انگلیسی

اسم در انگلیسی چیست؟

اسامی خاص و عام در انگلیسی


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *