پنج‌شنبه , 8 دسامبر 2022

گرامر

جنسیت اسامی در زبان انگلیسی

در خیلی از زبانها (اسپانیایی، فرانسوی…) اسامی جنسیت دارند. مثلا در زبان اسپانیایی اگر یک خانم بخواهد بگوید ‘من یک استاد هستم’ می گوید soy profesora، ولی این جمله برای یک آقا می شود: ‘soy profesor’. در زبان فارسی اسامی جنسیت ندارد، ولی در زبان انگلیسی تعداد کمی از این …

ادامه نوشته

حروف اضافه زمان و مکان در انگلیسی

از حروف اضافه (prepositions) که در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند برای بیان رابطه بین دو کلمه استفاده می شود. An actor from Berlin بازیگری از برلین در این مثال حرف اضافه from رابطه بین actor و Berlin را نشان می دهد. A book about life کتابی درباره زندگی در …

ادامه نوشته

تفاوت ها و کاربرد های should, must, have to و ought to

قواعد have to, must و should

تفاوت should, must, have to و ought to را می توان در اندازه تاکید آنها دانست. کلمه must تاکیدش از همه بیشتر است و موقعی از آن استفاده می شود که در مورد چیزی اطمینان کامل وجود دارد (اگر چیزی است که کسی باید انجام دهد می خواهید تاکید کنید …

ادامه نوشته

Inversion در زبان انگلیسی

Inversion در زبان انگلیسی در واقع همان وارونگی ترتیب کلمات در یک ساختار است. اکثر اوقات این وارونگی برای فاعل و فعل اتفاق می افتد. در حالت عادی فاعل قبل از فعل می آید ولی وقتی که ما از وارونگی استفاده می کنیم فاعل بعد از فعل (که معمولا فعل …

ادامه نوشته

تفاوت های be able to, can و could

تفاوت be able to, can و could را می توان به شکل زیر خلاصه کرد: در زمان حال   can و able to را به طور کلی می توان به جای همدیگر استفاده کرد. مثال: Can you call me right now? می تونی همین الان به من زنگ بزنی؟ Are …

ادامه نوشته

اسامی خاص و عام در زبان انگلیسی

اسامی انگلیسی در یکی از تقسیم بندی ها به اسامی خاص (proper nouns) و اسامی عام (common nouns) تقسیم می شوند. اسامی خاص اسامی خاص دو ویژکی دارند؛ ویژگی اول این است که آنها اسم شخص، مکان و یا چیزی خاص هستند (معمولا منحصر به فرد هستند)، و دومین ویژگی هم این …

ادامه نوشته