جمعه , 27 ژانویه 2023

گرامر

افعالی که از to بعد از آنها استفاده نمی شود

چند فعل وجود دارد که اگر بعد از آنها فعل دیگری بیاید ما از to دیگر استفاده نمی کنیم. لیست افعال مصدر بدون to : make, let, feel, notice, hear, see و watch ساختار استفاده از افعال بالا به این شکل است: فعل دوم جمله + مفعول + مصدر بدون …

ادامه نوشته

واژگان گمراه کننده انگلیسی

 تفاوت بین city و town مهم ترین تفاوت این دو این است که city بزرگ تر است. در واقع town شهر کوچکی است. در تقسیم بندی ها، town بین city و village (روستا) قرار دارد.   تفاوت بین college و university به طور کلی در college (دانشکده) دانشجویان مقطع کارشناسی …

ادامه نوشته

ضمایر در انگلیسی

ضمایر شخصی (personal pronouns) در زبان انگلیسی ضمایری هستند که جایگزین اسامی می شوند و ما وقتی از آنها استفاده می کنیم که بخواهیم درباره اشخاص یا اشیاء توضیح دهیم. ضمایر شخصی گویای سه نکته هستند؛ شخص (اول شخص، دوم شخص یا سوم شخص)، مفرد یا جمع بودن و جنسیت …

ادامه نوشته

فاعل و مفعول در زبان انگلیسی

در این پست ما قصد داریم به فاعل و مفعول که در زبان انگلیسی بسیار کاربردی هستند بپردازیم. فاعل (Subject) فاعل (که خیلی اوقات می توان به آن نهاد نیز گفت) چیزی یا شخصی است که یک عمل را در جمله انجام می دهد. فاعل اغلب یا به صورت اسم …

ادامه نوشته

تفاوت a few, few, a little, little

little و a little برای اسامی غیر قابل شمارش بکار می روند ولی few و a few برای اسامی قابل شمارش استفاده می شوند. I want a little soda. من یه کم نوشابه می خوام. Few students participated in the discussion. دانش آموزان کمی در بحث شرکت کردند. There are …

ادامه نوشته

افعال to be در زبان انگلیسی

افعال توبی چیست؟

افعال to be در زبان انگلیسی خیلی اوقات جزء فعل های کمکی محسوب می شوند. در زبان انگلیسی 5 فعل to be وجود دارد؛ 3 فعل آن مربوط به زمان حال است و دو فعل دیگر مربوط به گذشته می شوند. افعال to be زمان حال کدامند؟     am …

ادامه نوشته