پنج‌شنبه , 29 فوریه 2024
دوره گرامر

افعال بی قاعده انگلیسی

فعل های بی قاعده انگلیسی

تعدادی نسبتا زیادی فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که از قواعد معمول این زبان پیروی نمی کنند که افعال نامنظم یا بی قاعده نامیده می شوند. این افعال در زبان انگلیسی کمی مشکل هستند. مثلا ما دیگر نمی توانیم برای تبدیل افعال بی قاعده به گذشته ساده (past tense) ed یا d را به انتهای آنها اضافه کنیم، ولی این کار را می توانیم در خصوص افعال با قاعده انجام دهیم. به جزء مصدر (infinitive)، افعال بی قاعده (irregular verbs) دو شکل دیگر هم دارند؛ گذشته ساده و اسم مفعول. لیستی کامل از افعال نامنظم رایج انگلیسی به همراه معنی فارسی آنها در این پست قرار داده شده است:

معنی

Past Participle

اسم مفعول

Simple Past

گذشته ساده

Infinitive

مصدر

A
بیدار شدن، بیدار کردن awaken awoke awake 
B
بودن been was    were be 
شکست دادن beaten beat beat 
شدن become became become 
شروع کردن begun began begin 
خم شدن، خم کردن bent bent bend 
شرط بستن bet bet bet 
پیشنهاد دادن bid bid bid 
وزیدن blown blew blow 
شکستن، خرد کردن broken broke break 
آوردن brought brought bring 
پخش کردن broadcast broadcast broadcast 
ساختن، بنا نهادن built built build 
سوختن، سوزاندن، آتش زدن burnt burnt burn
خریدن bought bought buy
C
گرفتن، دستگیر کردن caught caught catch
انتخاب کردن chosen chose choose
آمدن، رسیدن come came come
قیمت داشتن cost cost cost
بریدن، قطع کردن cut cut cut
D
رفتار کردن، معامله کردن dealt dealt deal
کندن، کاوش کردن dug dug dig
انجام دادن done did do
کشیدن، رسم کردن، ترسیم کردن drawn drew draw
خواب دیدن dreamt dreamt dream
آشامیدن drunk drank drink
راندن، رانندگی کردن driven drove drive
E
خوردن eaten ate eat
F
افتادن،زمین خوردن، سقوط کردن fallen fell fall
احساس کردن، لمس کردن felt felt feel
جنگیدن، جنگ کردن fought fought fight
پیدا کردن found found find
پرواز کردن flown flew fly
فراموش کردن forgotten forgot forget
بخشیدن forgiven forgave forgive
منجمد شدن، منجمد کردن frozen froze freeze
G
به دست آوردن، فهمیدن gotten got get
دادن (به)، بخشیدن given gave give
رفتن gone went go
رشد کردن، بزرگ شدن grown grew grow
H
(چیزی را) آویزان کردن hung hung hang
داشتن had had have
شنیدن heard heard hear
پنهان کردن، پنهان شدن hidden hid hide
زدن، ضربه زدن hit hit hit
نگه داشتن held held hold
آسیب زدن (به)، جریحه دار کردن hurt hurt hurt
K
نگه داشتن، حفظ کردن kept kept keep
دانستن، شناختن known knew know
L
گذاشتن، قرار دادن laid laid lay
رهبری کردن، هدایت کردن led led lead
یاد گرفتن learnt learnt learn
ترک کردن، محول کردن left left leave
 قرض دادن  lent  lent  lend
 اجازه دادن  let  let  let
 استراحت کردن، دراز کشیدن  lain  lay  lie
 گم کردن، از دست دادن، باختن  lost lost  lose
M
 ساختن، درست کردن  made  made  make
 معنی دادن، منظور داشتن  meant  meant  mean
 ملاقات کردن  met  met  meet
P
 پرداخت کردن  paid  paid  pay
 گذاشتن  put  put  put
R
 خواندن  read  read  read
 سوار شدن، راندن  ridden  rode  ride
 زنگ زدن  rung  rang  ring
 طلوع کردن، برخاستن، بلند شدن  risen  rose  rise
 دویدن  run  ran  run
S
 دیدن  seen  saw  see
 فروختن  sold  sold  sell
 فرستادن  sent  sent  send
 تیراندازی کردن، کشتن، زخمی کرن  shot  shot  shoot
 نشان دادن  shown  showed show
 بستن، بسته شدن  shut  shut  shut
 (آواز) خواندن  sung  sang  sing
 غرق شدن  sunk  sank  sink
 نشستن  sat  sat  sit
 گذراندن، خرج کردن  spent  spent  spend
 ایستادن  stood  stood  stand
 شنا کردن  swum  swam  swim
T
 گرفتن، بردن  taken  took  take
 یاد دادن، تدریس کردن  taught  taught  teach
 پاره کردن  torn  tore  tear
 گفتن  told  told  tell
 فکر کردن  thought  thought  think
 پرت کردن، انداختن  thrown  threw  throw
U
 فهمیدن  understood  understood  understand
W
 بیدار کردن، بیدار شدن  woken  woke  wake
 به تن داشتن  worn  wore  wear
 بردن، پیروز شدن  won  won  win
 نوشتن  written  wrote  write

چند نکته

تعدادی از افعال بی قاعده هستند که در انگلیسی آمریکایی جزء افعال با قاعده محسوب می شوند. مثلا یکی از این افعال فعل learn می باشد که شکل های دوم و سوم آن در انگلیسی آمریکایی هر دو learned است ولی این فعل در انگلیسی بریتانیایی یک از افعال بی قاعده است که شکل های دوم و سوم آن learnt است.

تعدادی دیگر از این افعال بی قاعده عبارتند از:

burn, dream, kneel, lean, leap, spell, spill, spoil

  • فعل be که به عنوان یکی از افعال نامنظم در جدول بالا آمده است شامل مشتقات am, is و are می باشد.
  • در ساختار مجهول از شکل سوم افعال بی قاعده استفاده می شود.
  • در زمان های کامل غیر استمراری (حال کامل، آینده کامل و گذشته کامل) از شکل سوم افعال نامنظم استفاده می شود.
  • از شکل سوم افعال بی قاعده در نوع سوم از جملات شرطی نیز استفاده می شود.

موارد دیگری هم وجود دارد که شکل سوم افعال بی قاعده بکار می روند ولی 3 مورد بالا رایج تر هستند.

پست های مرتبط:

کاربرد wish در انگلیسی

جملات شرطی در انگلیسی

حال کامل در انگلیسی با مثال

گرامر جملات مجهول در انگلیسی

2 نظر

  1. عالی بود واقعا تونستم تمام معنی ها رو با تلفظ یاد بگیرم ان شا الله امتحان زبان ۲۰ بگیرم

  2. محمد حسین شاه علی

    عالی ممنون من باسایتتون کلش رو حفظ شدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *