دوشنبه , 30 مارس 2020
آموزش وردپرس

تفاوت tell و say

tell و say از نظر معنایی تفاوتی ندارند؛ هر دو به معنای ‘گفتن’ هستند. تفاوت اصلی آنها در کاربرد آنهاست که تا حد زیادی مربوط به گرامر می شود. به طور کلی تفاوت tell و say به این شرح است:

از Tell (که گذشته آن told است) اغلب برای مطلع کردن یا دستور دادن به افراد بکار می رود. در کاربردی دیگر هم از tell و هم از say (که گذشته آن said است) می توانیم برای نقل قول استفاده می کنیم. نکته ای دیگر در این خصوص هم این است که  هنگامی از tell استفاده می کنیم که مخاطب (دریافت کننده اطلاعات) را هم به عنوان مفعول در جمله بکار ببریم اگرچه گاهی اوقات ما مخاطب را به عنوان مفعول با say نیز بکار می بریم؛ فرق آنها در این است که برای نام بردن مخاطب همیشه باید از حرف اضافه to بعد از say استفاده کنیم ولی بعد از tell از هیچ حرف اضافه ای استفاده نمی کنیم.

 

مطلع کردن یا دستور دادن به افراد

به چند مثال در خصوص کاربرد tell توجه کنید:

I told him to wait for me in front of the door.

من بهش گفتم جلوی در منتظرم بمون (دستور).

*در جمله بالا از told (گذشته tell) استفاده کردیم؛ همانطور که می بینید مخاطب (یعنی him) بعد از told بکار رفته است. همچنین از جمله بالا می توانیم بفهمیم که از told برای دستور دادن استفاده شده است چون معمولا برای دستور دادن بعد از مخاطب از to یا not to استفاده می شود.

Tell me about the movie.

درباره فیلم بهم بگو (مطلع کردن).

*در جمله بالا مخاطب (me) بعد از tell بکار رفته است.

Reza told me that he was going out.

رضا به من گفت که داره میره بیرون (مطلع کردن).

*در این جمله نیز ما مخاطب (یعنی me) را در جمله بعد از tell بکار بردیم.

نقل قول

در نقل قول هرگاه بخواهیم جمله ای را که یا دستوری باشد و یا حاکی از آگاهی دادن داشته باشد را نقل کنیم باید از فعل tell استفاده کنیم. بنابراین در موارد دیگر مثل سوالات، احوالپرسی، جملات تعجبی… از tell استفاده نمی کنیم بلکه از say استفاده می کنیم.

He said, ” Good morning.”

او گفت “صبح بخیر.”

*در جمله بالا نوعی از احوالپرسی نقل شده و بنابراین از said استفاده شده است.

He told Jack to bring the computer.

او به جک گفت تا کامپیوتر را بیاورد.

*جمله بالا یک دستور را بیان می کند و به همین دلیل از told استفاده شده است.

Jennifer said, “What a nice house.”

جنیفر گفت “چه خانه زیبایی.”

*قسمتی که در مثال بالا نقل شده است یک جمله تعجبی است و بنابراین از فعل said استفاده شده است.

نکته: چند اصطلاح ثابت رایج در زبان انگلیسی وجود دارد که با آنها فقط می توان از فعل tell استفاده کرد. علاوه بر این در این اصطلاحات معمولا از مفعول (همان مخاطب) استفاده نمی شود. سه مورد از این اصطلاحات ثابت عبارتند از:

  • Tell a lie

دروغ گفتن

You should never tell a lie.

تو هیچ وقت نباید دروغ بگی.

  • Tell the truth

حقیقت را گفتن

I don’t think she’s telling the truth.

فکر نمی کنم او داره حقیقت میگه.

  • Tell a story

قصه تعریف کردن/گفتن


پست های مرتبط:

تفاوت speak و talk

تفاوت house  و home

تفاوت either و neither

تفاوت at the end و in the end


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *