دوشنبه , 18 اکتبر 2021

کلمات متضاد در انگلیسی

english-antonyms

لیستی از کلمات متضاد (antonyms) رایج در زبان انگلیسی:

تلفظ معنی متضاد تلفظ معنی کلمه
  حاضر present   غایب absent
  قبل از before   بعد از after
  دشمن enemy   متحد ally
  هرگز never   همیشه always
  مترادف synonym   متضاد antonym
  طبیعی natural   مصنوعی artificial
  خواب asleep   بیدار awake
زشت ugly زیبا beautiful
بالا above پایین below
بدترین worst بهترین best
کوچک small بزرگ big
شیرین sweet تلخ bitter
سفید white سیاه black
ترسو cowardly شجاع brave
 گران  expensive  ارزان cheap
 کثیف  dirty  تمیز  clean
مهربان kind سنگدل cruel
شب night روز day
 کم عمق  shallow  عمیق  deep
 مشکل  difficult  آسان  easy
 نزدیک  near  دور  far
 کند  slow  سریع  fast
 لاغر  thin  چاق  fat
 خالی  empty  پر  full
 بد  bad  خوب  good
 غمگین  sad  خوشحال  happy
 آسان  easy  سخت  hard
 سبک  light  سنگین  heavy
 آنجا  there  اینجا here
 سرد  cold  گرم  hot
 تیره  dark  روشن  light
 کوتاه  short  طولانی  long
 کم  few  زیاد  many
 کهنه  old  جدید  new
 فقیر  poor  ثروتمند  rich
 چپ  left  راست  right
 غلط  wrong  درست  right
 خطرناک  dangerous  امن  safe
 متاهل  married  مجرد  single
 ضعیف  weak  قوی  strong
 کوتاه  short  بلند  tall
 خشک  dry خیس  wet
 کم عرض  narrow  عریض  wide
 پیر  old  جوان  young

پست هایی که ممکن است دوست داشته باشید:

افعال انگلیسی

فعل های دو کلمه ای

کلمات مترادف انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی با معادل فارسی