پنج‌شنبه , 8 دسامبر 2022

دانلود رایگان مجله های Learn Hot English

خیلی از زبان آموزان سعی می کنند زبان انگلیسی را از طریق یادگیری لغات و نکات دستوری به صورت مستقیم یاد بگیرند بدون اینکه آنها را در موقعیتی (مثل یادگیری یک لغت یا نکته گرامری در یک داستان یا یک فیلم ) که استفاده می شوند یاد بگیرند. این روش، روش خوبی برای یادگیری یک زبان نیست. یک روش خوب این است که مطالب را در موقعیتی که در آن آنها بکار برده می شوند یاد گرفت. شما می توانید از منابع مفیدی مانند داستان های انگلیسی، مجلات، فیلم های انگلیسی… برای این منظور استفاده کنید.

خواندن مجلات به خصوص مجله هایی که مخصوص یادگیری زبان انگلیسی هستند یکی از راه هایی است که می توان از طریق آن بر دانش انگلیسی خود افزود. یکی از این مجلات که در جهان خیلی محبوب و شناخته شده است مجله Hot English Magazine است. این مجله که به صورت ماهیانه منتشر می شود تلاش دارد زبانی را که افراد انگلیسی زبان در زندگی روزمره خود استفاده می کنند آموزش دهد. نکته بسیار مفید در خصوص آموزش در  Hot English Magazine این است که این مجله سعی می کند تا زبان انگلیسی را در قالب مطالب علمی، اجتماعی… به زبان آموزان آموزش دهد . در کنار آموزش خوب، سرگرم کننده بودن نیز یکی از مزایای این مجله است به طوری که زبان آموزان به دلیل تصاویر گرافیکی و موضوعات جالب به آن علاقمند می شوند.

تعدادی از نسخه های این مجله برای دانلود در سایت قرار گرفته اند که لیست آنها را می توانید مشاهده کنید:

 

پسورد همه فایل ها: www.languagecentre.ir

 

شماره مجله+لینک دانلود حجم فایل
دانلود مجله شماره 4 – فایل های pdf و صوتی 70 مگابایت
دانلود مجله شماره 8 – فایل های pdf و صوتی 57 مگابایت
دانلود مجله شماره 9 – فایل های pdf و صوتی 58 مگابایت
دانلود مجله شماره 10 – فایل های pdf و صوتی 49 مگابایت
دانلود مجله شماره 11 – فایل های pdf و صوتی 50 مگابایت
دانلود مجله شماره 12 – فایل های pdf و صوتی 49 مگابایت
دانلود مجله شماره 13 – فایل های pdf و صوتی 58 مگابایت
دانلود مجله شماره 14 – فایل های pdf و صوتی 76 مگابایت
دانلود مجله شماره 15 – فایل های pdf و صوتی 54 مگابایت
دانلود مجله شماره 16 – فایل های pdf و صوتی 55 مگابایت
دانلود مجله شماره 17 – فایل های pdf و صوتی 75 مگابایت
دانلود مجله شماره 20 – فایل های pdf و صوتی 61 مگابایت
دانلود مجله شماره 24 – فایل های pdf و صوتی 57 مگابایت
دانلود مجله شماره 39 – فایل های pdf و صوتی 65 مگابایت
دانلود مجله شماره 43 – فایل های pdf و صوتی 54 مگابایت
دانلود مجله شماره 45 – فایل های pdf و صوتی 50 مگابایت
دانلود مجله شماره 63 – فایل pdf 7 مگابایت
دانلود مجله شماره 65 – فایل های pdf و صوتی 73 مگابایت
دانلود مجله شماره 66 – فایل های pdf و صوتی 53 مگابایت
دانلود مجله شماره 67 – فایل های pdf و صوتی 74 مگابایت
دانلود مجله شماره 68 – فایل های pdf و صوتی 68 مگابایت
دانلود مجله شماره 69 – فایل های pdf و صوتی 89 مگابایت
دانلود مجله شماره 70 – فایل های pdf و صوتی 77 مگابایت
دانلود مجله شماره 71 – فایل های pdf و صوتی 85 مگابایت
دانلود مجله شماره 72 – فایل های pdf و صوتی 102 مگابایت
دانلود مجله شماره 73 – فایل های pdf و صوتی 98 مگابایت
دانلود مجله شماره 74 – فایل های pdf و صوتی 91 مگابایت
دانلود مجله شماره 75 – فایل های pdf و صوتی 98 مگابایت
دانلود مجله شماره 76 – فایل های pdf و صوتی 87 مگابایت
دانلود مجله شماره 77 – فایل های pdf و صوتی 85 مگابایت
دانلود مجله شماره 78 – فایل های pdf و صوتی 90 مگابایت
دانلود مجله شماره 79 – فایل های pdf و صوتی 88 مگابایت
دانلود مجله شماره 80 – فایل های pdf و صوتی 88 مگابایت
دانلود مجله شماره 81 – فایل های pdf و صوتی 89 مگابایت
دانلود مجله شماره 82 – فایل های pdf و صوتی 89 مگابایت
دانلود مجله شماره 83 – فایل های pdf و صوتی 84 مگابایت
دانلود مجله شماره 84 – فایل های pdf و صوتی 86 مگابایت
دانلود مجله شماره 85 – فایل های pdf و صوتی 88 مگابایت
دانلود مجله شماره 86 – فایل های pdf و صوتی 96 مگابایت
دانلود مجله شماره 87 – فایل های pdf و صوتی 112 مگابایت
دانلود مجله شماره 88 – فایل های pdf و صوتی 113 مگابایت
دانلود مجله شماره 89 – فایل های pdf و صوتی 115 مگابایت
دانلود مجله شماره 90 – فایل های pdf و صوتی 105 مگابایت
دانلود مجله شماره 91 – فایل های pdf و صوتی 105 مگابایت
دانلود مجله شماره 92 – فایل های pdf و صوتی 104 مگابایت
دانلود مجله شماره 93 – فایل های pdf و صوتی 88 مگابایت
دانلود مجله شماره 94 – فایل های pdf و صوتی 88 مگابایت
دانلود مجله شماره 95 – فایل های pdf و صوتی 77 مگابایت
دانلود مجله شماره 96 – فایل های pdf و صوتی 79 مگابایت
دانلود مجله شماره 97 – فایل های pdf و صوتی 87 مگابایت
دانلود مجله شماره 98 – فایل های pdf و صوتی 95 مگابایت
دانلود مجله شماره 99 – فایل های pdf و صوتی 102 مگابایت
دانلود مجله شماره 100 – فایل های pdf و صوتی 107 مگابایت
دانلود مجله شماره 101 – فایل های pdf و صوتی 129 مگابایت
دانلود مجله شماره 102 – فایل های pdf و صوتی 117 مگابایت
دانلود مجله شماره 103 – فایل های pdf و صوتی 102 مگابایت
دانلود مجله شماره 104 – فایل های pdf و صوتی 106 مگابایت
دانلود مجله شماره 105 – فایل های pdf و صوتی 108 مگابایت
دانلود مجله شماره 106 – فایل های pdf و صوتی 87 مگابایت
دانلود مجله شماره 107 – فایل های pdf و صوتی 120 مگابایت
دانلود مجله شماره 108 – فایل های pdf و صوتی 44 مگابایت
دانلود مجله شماره 109 – فایل های pdf و صوتی 103 مگابایت
دانلود مجله شماره 110 – فایل های pdf و صوتی 102 مگابایت
دانلود مجله شماره 111 – فایل های pdf و صوتی 84 مگابایت
دانلود مجله شماره 112 – فایل های pdf و صوتی 89 مگابایت
دانلود مجله شماره 113 – فایل های pdf و صوتی 82 مگابایت
دانلود مجله شماره 114 – فایل های pdf و صوتی 163 مگابایت
دانلود مجله شماره 115 – فایل های pdf و صوتی 158 مگابایت
دانلود مجله شماره 116 – فایل های pdf و صوتی 145 مگابایت
دانلود مجله شماره 117 – فایل های pdf و صوتی 146 مگابایت
دانلود مجله شماره 118 – فایل های pdf و صوتی 142 مگابایت
دانلود مجله شماره 119 – فایل های pdf و صوتی 153 مگابایت
دانلود مجله شماره 120 – فایل های pdf و صوتی 160 مگابایت
دانلود مجله شماره 121 – فایل های pdf و صوتی 159 مگابایت
دانلود مجله شماره 122 – فایل های pdf و صوتی 180 مگابایت
دانلود مجله شماره 123 – فایل های pdf و صوتی 144 مگابایت
دانلود مجله شماره 124 – فایل های pdf و صوتی 181 مگابایت
دانلود مجله شماره 125 – فایل های pdf و صوتی 180 مگابایت
دانلود مجله شماره 126 – فایل های pdf و صوتی 144 مگابایت
دانلود مجله شماره 127 – فایل های pdf و صوتی 12 مگابایت
دانلود مجله شماره 128 – فایل های pdf و صوتی 147 مگابایت
دانلود مجله شماره 129 – فایل های pdf و صوتی 147 مگابایت
دانلود مجله شماره 130 – فایل های pdf و صوتی 134 مگابایت
دانلود مجله شماره 131 – فایل های pdf و صوتی 185 مگابایت
دانلود مجله شماره 132 – فایل های pdf و صوتی 72 مگابایت
دانلود مجله شماره 133 – فایل های pdf و صوتی 100 مگابایت
دانلود مجله شماره 134 – فایل های pdf و صوتی 67 مگابایت
دانلود مجله شماره 135 – فایل های pdf و صوتی 64 مگابایت
دانلود مجله شماره 136 – فایل های pdf و صوتی 61 مگابایت
دانلود مجله شماره 137 – فایل های pdf و صوتی 133 مگابایت
دانلود مجله شماره 138 – فایل های pdf و صوتی 76 مگابایت
دانلود مجله شماره 139 – فایل های pdf و صوتی 77 مگابایت
دانلود مجله شماره 140 – فایل های pdf و صوتی 83 مگابایت
دانلود مجله شماره 141 – فایل های pdf و صوتی 77 مگابایت
دانلود مجله شماره 142 – فایل های pdf و صوتی 75 مگابایت
دانلود مجله شماره 143 – فایل های pdf و صوتی 108 مگابایت
دانلود مجله شماره 144 – فایل های pdf و صوتی 82 مگابایت
دانلود مجله شماره 145 – فایل های pdf و صوتی 94 مگابایت
دانلود مجله شماره 146 – فایل های pdf و صوتی 88 مگابایت
دانلود مجله شماره 147 – فایل های pdf و صوتی 94 مگابایت
دانلود مجله شماره 148 – فایل های pdf و صوتی 100 مگابایت
دانلود مجله شماره 149 – فایل های pdf و صوتی 80 مگابایت
دانلود مجله شماره 150 – فایل های pdf و صوتی 91 مگابایت
دانلود مجله شماره 151 – فایل های pdf و صوتی 115 مگابایت
دانلود مجله شماره 152 – فایل های pdf و صوتی 107 مگابایت
دانلود مجله شماره 153 – فایل های pdf و صوتی 80 مگابایت
دانلود مجله شماره 154 – فایل های pdf و صوتی 87 مگابایت
دانلود مجله شماره 155 – فایل های pdf و صوتی 102 مگابایت
دانلود مجله شماره 156 – فایل های pdf و صوتی 67 مگابایت
دانلود مجله شماره 157 – فایل های pdf و صوتی 70 مگابایت
دانلود مجله شماره 158 – فایل های pdf و صوتی 81 مگابایت
دانلود مجله شماره 159 – فایل های pdf و صوتی 90 مگابایت
دانلود مجله شماره 161 – فایل های pdf و صوتی 91 مگابایت
دانلود مجله شماره 162 – فایل های pdf و صوتی 65 مگابایت
دانلود مجله شماره 163 – فایل های pdf و صوتی 72 مگابایت
دانلود مجله شماره 164 – فایل های pdf و صوتی 73 مگابایت
دانلود مجله شماره 165 – فایل های pdf و صوتی 92 مگابایت
دانلود مجله شماره 166 – فایل های pdf و صوتی 74 مگابایت
دانلود مجله شماره 167 – فایل های pdf و صوتی 84 مگابایت
دانلود مجله شماره 168 – فایل های pdf و صوتی 22 مگابایت
دانلود مجله شماره 169 – فایل های pdf و صوتی 81 مگابایت

 


 پسورد همه فایل ها: www.languagecentre.ir

 

مطالب مرتبط:

دانلود کتاب english grammar in use

دانلود کتاب های Diary of a Wimpy Kid

دانلود مجلات English Teaching Professional

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *